• Пингвини върху лед – математическа игра

  Математическият сет „Пингвини върху лед“ е изключително полезен комплект за игра, за деца, тъй като подобрява уменията за броене, моделиране, сортиране и извършване на различни математически операции.

  Сетът съдържа пластмасови пингвини, оцветени в 10 различни цвята, както и 10 пластмасови ледени барове, върху които могат да се поставят животинките. Всеки един бар може да поеме максимум 10 пингвина, а самите ледени барове могат да се свързват по два начина: хоризонтално, формирайки линия с 100 броя пингвини, или вертикално, формирайки по този начин още по-голяма решетка.

  Ръководството, включено в комплекта, съдържа изключително полезна информация за начина, по който може да се играе с частите от сета. Но освен това, децата също могат да проявят своето въображение и да измислят собствени игри с пингвините и ледените барове.

  Играта е полезна, защото чрез осезателен и визуален стил на учене, помага на децата да усвоят основни концепции за разпознаването на цветовете, съпоставяне и разпознаване на прилики и разлики. Освен това помага и за развитие на фината моторика, координацията, като същевременно се укрепват пръстите и ръцете.

  Всички части са създадени от напълно безопасни и съответстващи на изискванията материали.

  ВЪЗМОЖНИ ИГРИ СЪС СЕТА

  • Изиграйте играта “Какво липсва?”. Поставете пет различни по цвят пингвини върху леден бар. Нека децата внимателно да изучават пингвините, а след това да затворят очи, докато вие отстранявате един пингвин. Помолете децата да отворят очи и да познаят кой цвят пингвин липсва. Повторете тази дейност. Може също така да разменяте ролите, така че вие да отгатнете кой пингвин липсва.
  • Сортирайте пингвините в цветни комплекти. За по-малките деца ограничете броя и цвета на пингвините, които трябва да бъдат сортирани. Постепенно увеличавайте броя и цветовете, когато детето стане по-уверено.
  • За да развиете основни умения за броене, назовете едно число и накарайте децата да поставят този брой пингвини върху леден бар. Помолете ги да проверят и сравнят с останалите. Не забравяйте да затвърдите съответствието “едно към едно” при броенето (т.е. да казвате всяко число, докато броите и докосвате пингвин).
  • Пингвините и ледените барове могат да помогнат на децата да решат проблеми с историята и да развият изчислителни умения. Разкажете история, например: “Пет пингвина седяха на леден бар. Още четири пингвина се приближиха и седнаха на ледения бар. Колко пингвина има общо на ледения бар?” Можете също така да създавате истории, включващи изваждане.
  • За да започнете да изграждате силно чувство за оценяване, попитайте децата колко пингвина смятат, че могат да държат в една ръка. Записвайте отговорите, а след това вижте колко пингвина може да държи всяко дете в действителност. Сравнете числата. Използвайте ключови математически думи като “повече” и “по-малко”.
  • Развийте умения за работа с числа на по-високо ниво и умения за мислене, като свържете всички ледени пръчки заедно, за да създадете мрежа от 100. Оставете децата да изследват многото начини за поставяне на 100 пингвина върху тази мрежа. Пребройте пингвините чак до 100!
  • “Десет” – помолете децата да поставят всякаква комбинация от 10 пингвина върху една ледена плочка. Накарайте децата да създадат изречения за числата, за да ги съчетаят. Например: 3 сини пингвина + 4 жълти пингвина + 3 червени пингвина = 10 пингвина.
  • Използвайте зарче с числа (не е включено в комплекта) и пингвините, за да играете на “Пингвинска купчина”. Поставете купчина от 50 пингвина в центъра на игралната зона. Двама играчи се редуват да хвърлят число и да вземат съответния брой пингвини от купчината. Победител е играчът с най-много пингвини, след като всички пингвини са взети от централната купчина.
 • Образователна игра за фина моторика – Крадливата катерица

  Запознайте се с “Крадливата катеричка“, една много забавна и интересна настолна игра.

  Тя е предназначена да научи малките деца на цветовете и да развие уменията им за координация между ръцете и очите. Същевременно с това обогатява тяхното стратегическо и логическо мислене по начин, който е лесно възприемчив за тях.

  “Крадливата катеричка“ се състои от 4 малки дънера с 5 гнезда в различни цветове, колело със стрелка, 20 жълъда, катеричка и кутия за съхранение във формата на дърво. Играта започва с въртене на колелото от най–малкия сред играчите, като целта на всеки участник е първи да прибере жълъдите в дънера, за да спечели играта.

  Колелото е разделено на 10 части:

  • Цветове – Ако стрелката спре на някой от петте цвята, играчът взима с помощта на катеричката съответния жълъд и го поставя в гнездото със същия цвят на дънера си.
  • Жълъд 1 – Ако стрелката спре на жълъда с номер 1, играчът има право да избере един жълъд с цвят по своя преценка и да го постави в гнездото на дънера си.
  • Жълъд 2 – Ако стрелката спре на жълъда с номер 2, играчът може да избере два жълъда с цвят, който пожелае и да ги постави в съответните места на дънера си.
  • Тъжна катеричка – Ако стрелката спре тук, участникът пропуска хода си и го предоставя на играча отляво.
  • Крадлива катеричка – Стрелката, спряла тук, дава шанс на играча да открадне жълъд от другите играчи.
  • Буря – Ако стрелката спре на бурята, участникът трябва да върне всички жълъди, които е събрал в дънера си и да пропусне хода си.

  Това е една бърза, интригуваща и забавна игра, тренираща мисловната дейност и памет. Има редица спечелени награди, което я прави чудесен избор за децата.

 • Образователна игра за броене, сортиране и разпознаване на цветове с динозаври

  Настоящият комплект помага на децата по един много забавен начин да научат цветовете и да се научат да броят – докато играят с играчките-динозаври чрез използване на визуални и осезаеми методи.

  В комплекта са включени 10 динозавърски яйца, които могат да се отварят, а в тях са поставени различен брой малки динозаври, чийто общ брой е 55. Яйцата са номерирани и показват колко броя динозаври има вътре. Животните са със същия цвят като яйцето, от което са. Така могат да се смесват и после лесно да се прибират в съответното яйце. Децата могат да ги броят и разделят, а отличаването с различен цвят и номерирането на яйцата значително улеснява този процес. Благодарение на изписаните номера малчуганите се научават да асоциират изписаното число и броя на динозаврите.

  Тази игра е полезна, защото спомага за усвояването или подобряването на различни умения като: броене, сортиране, моделиране, събиране и изваждане, въображение, езикови умения, подобряване на фината моторика и координацията.

  НА КАКВО МОЖЕ ДА ИГРАЕМ: 

  Цветове и сортиране

  • Поставете два динозавъра в яйце: един, който съответства на цвета на яйцето, и един, който не съответства на цвета на яйцето. Попитайте децата: “Кой динозавър съвпада с цвета на яйцето? Кой динозавър не съвпада с яйцето?” След това, помолете едно дете да назове двата цвята и да намери съответстващото яйце за другия динозавър.
  • Изиграйте версия на “Go Fish”. Разпределете динозаврите на случаен принцип между децата. Нека децата се редуват да се питат един друг за цветовете, за да направят съвпадение. Например: “Имаш ли син динозавър?”. Продължете играта, докато всяко дете има няколко възможности да направи съвпадения.
  • Помолете децата да сортират динозаврите по цветове. Пребройте колко са на всяка купчина. Коя купчина е най-голяма? Най-малката?
  • Скрийте динозавър в яйце. Помолете едно дете да познае кой цвят динозавър е в яйцето. След това извадете динозавъра и помолете детето да назове цвета. Ако отговорът на детето е бил правилен, то може да задържи динозавъра. Продължете, като питате други деца да отгатнат и назоват цветовете на динозаврите.

  Разпознаване на числата

  • Помолете децата да подредят яйцата в цифров ред от 1 до 10.
  • Отново подредете яйцата в цифров ред, като този път липсва една цифра. Попитайте, “Кое е липсващото число?”
  • Накарайте децата да подредят яйцата в низходящ ред, от 10 до 1.

  Броене и кардиналност

  • Накарайте децата да поставят правилния брой динозаври във всяко номерирано яйце.
  • Поставете правилния брой динозаври в две номерирани яйца. Попитайте: “В кое яйце има най-много динозаври? В кое яйце има най-малко динозаври?” След това извадете динозаврите и ги пребройте, за да проверите отговора.
  • Покажете две яйца. Попитайте: “Кое число е по-голямо? Кое число е по-малко?”
  • Помолете децата да поставят правилния брой динозаври във всяко яйце. След това нека всяко дете да избере едно яйце и да преброи общия брой на динозаврите в него. Ако е необходимо, подканете децата да подредят яйцата в последователен ред.

  Събиране и изваждане

  • Изберете две яйца между числата 1-5. Накарайте детето да постави правилното количество динозаври във всяко яйце (напр. 2 и 1). След това пребройте общия брой динозаври (3). Произнесете на глас следното изречение: “2 плюс 1 е равно на 3”. Продължете нататък към комбинации от яйца с числа от 1 до 10.
  • Изберете две яйца между числата 1-5. Помолете детето да постави правилното количество динозаври във всяко яйце (напр. 3 и 2). След това пребройте общия брой динозаври между двете яйца (5). Извадете динозаврите от яйцето с по-малък номер (2). Пребройте колко са останали в другото яйце (3). Произнесете изречението за броя на яйцата на глас: “5 минус 2 е равно на 3.” Преминете към комбинации от яйца с номера от 1 до 10.
  • Посочете едно яйце (напр. номер 7). Намерете яйце, което е с 3 повече или с 3 по-малко от това число. Опитайте с други числа на яйцата и броене нагоре или надолу с определено число.
  • Поставете правилния брой динозаври във всяко яйце. След това накарайте децата да хвърлят два зара (не са включени в комплекта), да намерят яйцата, които съответстват на хвърлените числа (напр. 5 и 6), да извадят динозаврите от тези яйца и да преброят общия брой (11). Продължете да хвърляте и да намирате различните комбинации от числа.
 • Моят първи микроскоп – Geosafari, син

  С микроскопа Geosafari вашето дете ще се потопи в света на науката, за да изследва до най-малката подробност различни предмети. То ще може да види великолепния скрит микроскопичен свят с лекота.Микроскопът е напълно функционален и действително работи.

  Научният инструмент разполага с два големи окуляра и удобно детско копче за фокусиране. В уреда е вграден и светодиод за осветление, който се активира чрез push бутон и позволява на малчугана да види дори в още по-големи детайли предмета, който изследва.

  Тази играчка е разработена от учен и майка на две малки деца в предучилищна и заслужено през 2018 спечелва наградата Scholastic Gold Toy Award. Детският микроскоп Geosafari е изработен от висококачествени и напълно безопасни материали. Той предлага 8-кратно оптично увеличение на наблюдавания обект.

  Ръководство за използване на микроскопа

  Поставете 3 батерии ААА съгласно инструкциите за инсталация на батерии. Поставете обект за наблюдение на специалната тавичка. Включете светлината. Покажете на детето как да наблюдава през окуларите и как да настройва фокуса на обекта, за да получи по-ясна картина. Окуражете го да намира различни обекти за изследване и да се запознава с тях. Някои интересни обекти, които децата могат да изследват са: играчки, пари /монети и банкноти/, листа, дрехи, хартия и храна. Попитайте детето какви интересни детайли е открило, докато е наблюдавало обектите през микроскопа. Дайте му пастели и лист хартия и го помолете да нарисува обекта така както го вижда през микроскопа, без да го гледа увеличен.

  Почистване на микроскопа – Избършете го с леко влажна кърпа. Не потапяйте микроскопа във вода.

  Инсталация на батериите

  1. Внимателно отвийте болтчето, за да отворите отделението за батерии.
  2. Поставете 3 батерии ААА в отделението за батерии, така както е показано на придружаващата инструкция.
  3. Затворете капачето и завийте обратно болтчето.
 • Моят първи микроскоп – Geosafari, розов

  С микроскопа Geosafari вашето дете ще се потопи в света на науката, за да изследва до най-малката подробност различни предмети. То ще може да види великолепния скрит микроскопичен свят с лекота.Микроскопът е напълно функционален и действително работи.

  Научният инструмент разполага с два големи окуляра и удобно детско копче за фокусиране. В уреда е вграден и светодиод за осветление, който се активира чрез push бутон и позволява на малчугана да види дори в още по-големи детайли предмета, който изследва.

  Тази играчка е разработена от учен и майка на две малки деца в предучилищна и заслужено през 2018 спечелва наградата Scholastic Gold Toy Award. Детският микроскоп Geosafari е изработен от висококачествени и напълно безопасни материали. Той предлага 8-кратно оптично увеличение на наблюдавания обект.

  Ръководство за използване на микроскопа

  Поставете 3 батерии ААА съгласно инструкциите за инсталация на батерии. Поставете обект за наблюдение на специалната тавичка. Включете светлината. Покажете на детето как да наблюдава през окуларите и как да настройва фокуса на обекта, за да получи по-ясна картина. Окуражете го да намира различни обекти за изследване и да се запознава с тях. Някои интересни обекти, които децата могат да изследват са: играчки, пари /монети и банкноти/, листа, дрехи, хартия и храна. Попитайте детето какви интересни детайли е открило, докато е наблюдавало обектите през микроскопа. Дайте му пастели и лист хартия и го помолете да нарисува обекта така както го вижда през микроскопа, без да го гледа увеличен.

  Почистване на микроскопа – Избършете го с леко влажна кърпа. Не потапяйте микроскопа във вода.

  Инсталация на батериите

  1. Внимателно отвийте болтчето, за да отворите отделението за батерии.
  2. Поставете 3 батерии ААА в отделението за батерии, така както е показано на придружаващата инструкция.
  3. Затворете капачето и завийте обратно болтчето.
 • Играчка за фина моторика – Кресливата Сова

  Има ли лесен метод, с който да научите децата си да разпознават някои цветове и цифри, да развиват и упражняват моториката на ръцете си, и то по абсолютно увлекателен и безопасен начин, когато са едва на 18 месеца? Отговорът е да – има! Запознайте се с “Кресливата сова“, играчка, която помага на малчуганите да усъвършенстват движенията на пръстите на ръцете си по много фин и деликатен начин.

  По името ѝ може да разберете, че освен обучителна, тя е и забавна, с което предизвиква голям интерес.

  Комплектът съдържа 5 пластмасови жетона в различни цветове и числата от 1 до 5, и разбира се – совата. Играчката има:

  • отвор на главата, в който се пъхат жетоните;
  • очи, които се завъртат;
  • клюн, който се натиска;
  • две копчета, които при едновременното им плъзване разперват крилата на совата и освобождават пъхнатите жетони.

  Всички тези движения, които практикуват вашите деца играейки, укрепват силата на ръчичките им, развиват тяхната фина моторика и координация и умението им да различават цветове, цифри и форми.

  “Кресливата“ е чудесна предпоставка за напредъка в обучението на деца над 18 месеца. Английското име на играчката е Hoot the Fine Motor Owl.

 • Детски прожектор Откритият Космос

  Тази играчка предлага една цяла галактика от звезди, която се събира в дланта ви! Младите астрономи могат да получават базови познания за космоса, като прожектират различни изображения върху всякаква повърхност. Просто поставете дисковете в гнездото за лесно и бързо гледане и ги оставете да разгледат отблизо звезди и планети. Разполага с дръжка за лесно пренасяне, автоматично изключване за по-дълъг живот на батерията, както и със стойка, за да се използва като прожектор.

  Комплектът включва:

  • 1 прожектор;
  • 3 диска с 8 изображения всеки;
  • Работи с 3 батерии ААА, които не са включени в комплекта.

  КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ:

  • Поставете един от дисковете в отворения слот в горната част на прожектора. Той трябва да щракне, за да сте сигурни, че сте го поставили на правилното мястото. 
  • Натиснете бутона за включване на гърба на прожектора и го насочете към стената или тавана. Трябва да видите изображение.
  • Бавно завъртете жълтата леща в предната част на прожектора, докато изображението се фокусира.
  • За да видите другите изображения на диска, просто завъртете диска, докато чуете друго щракване и видите новото изображение.
  • За да гледате друг диск, извадете първия и поставете новия по вече познатия начин. 
  • Прожекторът идва със стойка за регулируемо гледане, така че спокойно може да го поставите в нея за по-голямо удобство. Стойката може да се използва и за допълнително съхранение на дискове.
  • Когато приключите с гледането, натиснете бутона POWER на гърба на прожектора, за да го изключите. Той е проектиран да се изключва и автоматично – 15 минути след като спрете да го използвате.
 • Играчка за фина моторика – динозавъра Стеги

  Играчката за фина моторика на марката Learning Resources – динозавърът Стеги, за много кратко време ще стане най-добрият приятел на Вашето дете. Чрез него детето ще развива фината си моторика, ще се научи да разпознава цветове, форми и числа.

  В коремчето на динозавъра Стеги могат да се прибират всички подвижни части, което прави почистването лесно след като времето за игра приключи.

  Направен е с размери, идеални за малките ръчички и с поставянето на шиповете в гърба на динозавъра Стеги се развива захвата и силата им.

  Най-дружелюбната играчка за фина моторика – този динозавър се предлага с 10 шипа, чиито ергономични вдлъбнатини улесняват децата при захващането им и развиват двигателните си умения. Всеки отделен шип е номериран с различно число и оцветен в ярък цвят. Децата могат да ги сортират в топли и студени цветове или в различни комбинации, както и да ги подреждат от 1 до 10. 

   С динозавъра Стеги децата имат много и различни начини да се учат и едновременно с това да се забавляват.

  ЗАБАВНИ НАЧИНИ ЗА ИГРА:

  • Започнете първата си игра, като помогнете на детето ви да постави прецизно шип в гърба на Стеги. Оставете го да играе свободно с шиповете, да натиска, изважда и подрежда в произволен ред. Забавлявайте се заедно с него!
  • Подредете шиповете по цвят. Помолете малчугана да определи първия цвят (оранжев, напр.) и след това поставете всички шипове със същия цвят. Направете същото и с останалите цветове.
  • Учете заедно с детето си числата върху шиповете на Стеги. Започнете с числата 1-5, като посочвате и казвате всяко число последователно, едно по едно. Преминете към числата 6-10 . След това може да ги вмъкнете в гърба на Стеги по ред, като казвате всяко на глас. Изваждайте ги по същия начин, за да затвърдите разпознаването на числата.
  • Играйте игра за развиване на паметта! Поставете няколко шипа с различни цветове в гърба на Стеги. Накарайте детето ви да се вгледа продължително, и след това да затвори и двете си очи. Извадете един шип. Помолете го да погледне отново, да се опита да назове липсващия цвят или номер.
  • За да играете на случаен принцип, извикайте число или цвят (напр. “синьо” или “8”), които детето трябва да открие и да постави в гърба на Стеги.
 • Пяна за моделиране с играчка – Еднорог – POP дисплей 10 броя

  Направете истинско вълшебство от пяна за игра. Отворете дъгата, за да откриете искрящи сърца от пяна с четири магически изненади, които се крият вътре. След това използвайте пяната за моделиране с играчка, за да изваяте чудни форми за игра!

  Комплектът за моделиране с играчка еднорог идва при вас с 10 броя цветна пяна, която е под формата на дъга с искрящи сърца. И това не е всичко – в него ще намерите още талисман с мистериозен еднорог, медальон в тайнствен цвят с клипс с изненада, декоративно бижу и ръководство за колекционери.

  Кой ще ги събере пръв – нека състезанието започне сега. Четиридесет и пет колекционерски еднорози ви очакват на една ръка разстояние. Различните видове включват обикновени, редки и свръхредки еднорози, корги-еднорог, видра-еднорог и други фантастични приятели еднорози.

  Основни характеристики:

  • Пяната развива социални и комуникативни умения заради възможността за ролеви игри;
  • Моделирането с пяна за игра насърчава креативността и въображението;
  • Повторното създаване на нови фигурки развива фината моторика;
  • Пяната за игра е нетоксична и никога не изсъхва, така че забавлението никога не свършва!
 • Образователна игра за фина моторика – Крадливата катерица – Special Edition

  Крадливата катерица е супер готина и цветна образователна игра, развиващата фината моторика на вашите деца.

  За своя 10-ти рожден ден от Educational Insights решават да зарадват всички вас със специално колекционерско издание на тяхната най-продавана игра за предучилищна възраст – Крадливата катерица. Любителите на тази играчка ще се сдобият с всички забавления на оригиналния комплект плюс меки, пухкави Sneaky Squeezers, златни жълъди и специално направена за повода опаковка.

  Пълният комплект на новото издание включва цветно табло във формата на дърво, което играе и ролята на кутия за съхранение, пухкава катеричка Squeezer, 20 цветни жълъда със златни основи, колело със стрелка, 4 малки дънера с 5 гнезда в различни цветове и ръководство с инструкции. Играта започва с въртене на колелото от най-малкия сред играчите, като целта на всеки участник е първи да прибере жълъдите в дънера, за да спечели играта. Колелото е разделено на 10 части:

  • Цветове – ако стрелката спре на някой от петте цвята, играчът взима с помощта на пухкавата катеричка съответния жълъд и го поставя в гнездото със същия цвят на дънера си;
  • Жълъд 1 – ако стрелката спре на жълъда с номер 1, играчът има право да избере един жълъд с цвят по своя преценка и да го постави в гнездото на дънера си;
  • Жълъд 2 – ако стрелката спре на жълъда с номер 2, играчът може да избере два жълъда с цвят, който пожелае и да ги постави в съответните места на дънера си;
  • Тъжна катеричка – ако стрелката спре тук, участникът пропуска хода си и го предоставя на играча отляво;
  • Крадлива катеричка – стрелката, спряла тук, дава шанс на играча да открадне жълъд от другите играчи;
  • Буря – ако стрелката спре на бурята, участникът трябва да върне всички жълъди, които е събрал в дънера си и да пропусне хода си.

  Това е една бърза, интригуваща и забавна игра, която тренира мисловната дейност и памет. Има редица спечелени награди, което я прави чудесен избор за децата. Тя е предназначена да научи малките деца на цветовете и да развие уменията им за координация между ръцете и очите. Същевременно с това обогатява тяхното стратегическо и логическо мислене по начин, който е лесно възприемчив за тях.

  Основни предимства:

  • Помага за изучаването на цветовете;
  • Развива стратегическото мислене, координацията между ръцете и очите и уменията за писане, докато децата използват стискалката под формата на пухкава катеричка;
  • Насърчава социалните умения и вземането на решения;
  • Упражнява уменията за запаметяване и внимание;
  • Чудесна първа настолна игра за деца;
  • Бърза, забавна игра, която може да се играе непрекъснато за кратко време;
  • Лесно настройване и почистване.
 • Образователна игра – Любознателните крави

  Много е трудно за един родител да обясни на детето си как да разпознава числата, да различава цветовете, да брои и т.н. по възможно най-елементарен и интригуващ начин. Затова ви препоръчваме “Любознателните крави“.

  Те представляват 10 малки крави – играчки, изработени от безопасни и качествени материали. Номерирани са от 1 до 10 и са с различен цвят. Представляват два компонента, свързани помежду си, като на фронтовата част е изписана цифра, а на задната – са нарисувани съответният брой петна.

  Играта с тях се състои в това, че децата трябва да съединят съответните елементи, така че броят на петънцата да отговаря на числото, с което е свързано.

  Играчките предизвикват интереса и любопитството им, като заедно с това им помага да тренират фините си двигателни умения и сръчност, да разпознават числата, да номерират, да броят до 10 и др. Чрез метода на сравняване, те се учат да ги идентифицират по цвят, а чрез практикуване да развиват математическите си способности и то на тази крехка възраст.

  Освен че са забавни и носят много весело настроение, малките крави-играчки, улесняват умственото и физическо развитие на малчуганите.

  Подходящи са за деца на възраст по–голяма от 18 месеца.

 • Образователна игра – Забавните китове

  Представяме ви Забавните китове – интересна, увлекателна и образователна игра за деца над 2 години.

  Тя съдържа общо 10 кита – 5 големи и техните пет малки. Всяка от двойката морски обитатели е с различен цвят: червен, зелен, оранжев, син и лилав. Те са номерирани от 1 до 5, по три отделни начина: с цифри, букви и точки. Интересното тук е, че всяко бебе-кит е загнездено вътре в коремчето на майка си и може да излезе, като се отвори долната ѝ част. След като това се направи, веселието започва.

  По време на игра, хлапетата ще се обучат да броят, да балансират, подреждат и комбинират разните компоненти. Освен това, ще могат да различават по цвят и номерация отделните двойки китове и да ги съпоставят, което допринася за увеличаване на възприемчивостта им и тяхната прозорливост.

  С тази игра децата тренират моториката си, развиват и координират своите движения, тренират паметта и логическото си мислене.

  Играчките са изработени от безвредни и безопасни материали и се препоръчват за деца на 2 и повече години.

  “Забавните китове“ се състои от 15 части, които след дългата и изтощителна игра, можете да приберете в кутията, за да са готови за следващото приключение.

Translate »

ОСНОВНО МЕНЮ